Uslovi korišćenja


Carlsberg  veruje da naši pivski brendovi postoje kako bi kupcima ponudili osveženje kao i odgovorno uživanje.Namenjeni su za odgovorno konzumiranje od strane odraslih osoba, uz izbegavanje zloupotrebe.

Uvod

Tuborg.rs i tuborgcolors.rs (Sajt) je pod upravljanjem Carlsberg Srbija d.o.o. (mi, nas, naše). Registrovani smo u Srbiji pod matičnim brojem 08684928, dok se naše zvanično sedište nalazi na  Carlsberg Breweries A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1799 Copenhagen V Denmark. S vremena na vreme, naše filijale mogu da upravljaju ili da doprinose radu našeg sajta. Naše filijale su bilo koje od naših podružnica ili holding kompanija i bilo koje podružnice tih holding kompanija.

Ovi uslovi korišćenja (zajedno sa dokumentima koji se u njima pominju) predočavaju Vam uslove upotrebe pod kojima možete da koristite naš Sajt, bilo kao gost ili kao registrovani korisnik. Upotreba našeg sajta uključuje pristup, pretraživanje ili registrovanje za korišćenje našeg sajta.

Molimo da pažljivo pročitate ove uslove korišćenja pre nego što počnete da koristite naš sajt, pošto se isti odnose na vaše korišćenje našeg sajta. Preporučujemo i da pročitate našu politiku privatnosti i kolačića, te da odštampate kopiju ovog dokumenta radi budućih referenci.

Pristupanjem našem sajtu i njegovim korišćenjem, dajete Vašu saglasnost na obavezivanje u skladu sa ovim uslovima korišćenja, kao i na usaglašavanje sa istim. Oni predstavljaju zakonski sporazum između Vas i nas koji može biti izmenjen samo uz naš pristanak. Treba ih čitati u vezi sa drugim primenljivim uslovima u tekstu ispod, kao i svim detaljima navedenim na našem sajtu, a u vezi sa tim kako naš sajt radi i koje usluge su dostupne.

Ako se ne slažete sa ovim uslovima korišćenja, molimo da odmah prekinete sa korišćenjem našeg sajta.

 

Drugi primenljivi uslovi

Ovi uslovi korišćenja odnose se na sledeće dodatne uslove, a koji se ujedno primenjuju i na Vaše korišćenje našeg Sajta:

 • Naša politika privatnosti i „kolačića“ http://www.tbrgopen.com/rs/cookie-privacy-policy/ koja predviđa uslove pod kojima obrađujemo bilo koje lične podatke a koje preuzimamo od Vas, ili koje nam dajete, i koja daje informacije u vezi sa „kolačićima na našem sajtu“. Korišćenjem našeg sajta, pristajete na takvu obradu podataka, kao i upotrebu „kolačića“ na našem sajtu. Garantujete da su svi podaci koje nam dajete tačni.
 • Naša politika prihvatljive upotrebe http://www.tbrgopen.com/rs/cookie-privacy-policy/ koja definiše dozvoljenu upotrebu i zabranjene načine korišćenja našeg sajta. Prilikom korišćenja našeg sajta morate se usaglasiti sa ovom politikom prihvatljive upotrebe.

Izmene naših uslova i sadržaja Sajta

Zadržavamo pravo da promenimo ove uslove korišćenja s vremena na vreme, a bez prethodnog obaveštavanja, izmenom na našem sajtu. Molimo da proveravate sadržaje na ovoj strani s vremena na vreme, da registrujete sve promene koje napravimo pošto Vas one obavezuju.

S vremena na vreme možemo da ažuriramo naš sajt i promenimo sadržaj istog. Međutim, molimo da imate u vidu da bilo koji sadržaj na našem sajtu može biti neažuriran u bilo kom trenutku, a mi nismo u obavezi da ga ažuriramo.

Ne garantujemo da će naš sajt, ili bilo koji sadržaji na njemu biti bez grešaka ili propusta.

Pristup našem sajtu

Našem sajtu se može pristupiti besplatno.

Ne garantujemo da će naš sajt, ili bilo koji sadržaji na njemu uvek biti nesmetano dostupni ili bez grešaka. Pristup našem sajtu dopušten je privremeno. Možemo da suspendujemo, povučemo, prekinemo ili promenimo sve ili bilo koji deo našeg sajta bez najave. Nećemo biti odgovorni prema Vama ukoliko iz bilo kog razloga naš sajt bude nedostupan u bilo kom trenutku i u bilo kom trajanju.

Odgovorni ste za sve aranžmane koji su potrebni kako biste imali pristup našem Sajtu. Takođe shvatate da ne možemo i da ne garantujemo da će bilo koji sadržaj na našem sajtu biti zaštićen od infekcija, virusa i/ili drugih kodova sa kontaminirajućim ili štetnim svojstvima. Odgovorni ste za primenu potrebnih postupaka i provera virusa (uključujući anti-virusne i druge sigurnosne provere) radi zadovoljenja Vaših potreba za bezbednošću i pouzdanošću unosa i izlaza podataka.

Takođe ste odgovorni za to da sve osobe koje našem sajtu pristupaju preko Vaše internet konekcije budu svesne ovih uslova korišćenja i drugih važećih uslova, kao i da se ponašaju u skladu sa njima.

Naš Sajt usmeren je ka populaciji u Srbiji. Ne izjavljujemo da je sadržaj koji je dostupan na našem čitavom sajtu odgovarajući ili dostupan na svim ili drugim lokacijama. Možemo da ograničimo dostupnost našeg Sajta ili bilo koje usluge ili proizvoda koji su opisani na našem Sajtu, bilo kojoj osobi ili geografskom području u bilo kom trenutku.

Ne smete da zloupotrebite naš Sajt tako što ćete svesno unositi viruse, trojanske konje, „crve“, logičke bombe ili druge materijale koji su maliciozni ili tehnološki štetni. Ne smete pokušati da ostvarite neovlašćen pristup ili da ometate nesmetan rad našeg sajta i posebno ne smete pokušati zaobiđete sigurnosne mere, prevarite, hakujete ili na drugi način poremetite naš Sajt ili bilo koji računarski sistem, server, ruter ili bilo koji drugi priključeni uređaj na Internetu. S vremena na vreme možemo da ograničimo pristup nekim funkcijama ili delovima našeg sajta ili celokupnom sajtu.

Registracija

Kada se od Vas traži da popunite obrazac za registraciju ili da date druge podatke, podaci koje date moraju biti tačni, precizni i potpuni. Molimo da nas odmah obavestite o bilo kojim promenama u vezi sa podacima koje dajete.

Ukoliko izaberete ili Vam bude dat kod za identifikaciju korisnika, lozinka ili bilo koja druga informacija kao deo naših sigurnosnih procedura, takve informacije morate tretirati kao poverljive i ne smete ih otkriti bilo kom trećem licu. Imamo pravo da blokiramo identifikacioni kod bilo kog korisnika ili lozinku, bilo da su izabrani od strane Vas ili dodeljeni od strane nas, u bilo kom trenutku ako, prema našem mišljenju, ne postupate u skladu sa ovim uslovi korišćenja.

Ukoliko znate ili sumnjate  da bilo ko drugi osim Vas zna Vaš identifikacioni kod ili lozinku, morate nas odmah obavestiti o tome koristeći info@carlsberg.rs .

Prava intelektualne svojine

Osim ako nije drugačije naznačeno, mi smo vlasnici ili korisnici licence na sva prava intelektualne svojine na našem Sajtu, kao i kada je reč o materijalima koji su na istom objavljeni. Ti radovi zaštićeni su zakonima o zaštiti autorskih prava i sporazumima širom sveta. Sva takva prava su zadržana.

Mi smo vlasnik ili imalac licence na robne marke koje se pojavljuju na našem Sajtu, kao i sva povezana trgovačka imena, logotipe i uređaje, osim ako nije drugačije naznačeno.

Možete da odštampate jednu kopiju i da preuzmete izvode materijala sa našeg Sajta samo za Vašu ličnu upotrebu, a celokupan umnoženi materijal mora da sadrži sva obaveštenje u vezi sa zaštitom autorskih prava i druga obaveštenja u vezi sa svojinom. Ne smete modifikovati papirne ili digitalne kopije bilo kojih materijala koje ste odštampali ili preuzeli na bilo koji način i ne smete koristiti bilo koje ilustracije, fotografije, video ili audio sadržaje ili bilo koje grafike odvojeno od bilo kog teksta povezanog sa njima.

Nijedno pravo, titula ili interes u vezi sa bilo kojim preuzetim materijalom ili softverom se ne prenosi na Vas takvim preuzimanjem ili kopiranjem. Materijale sa našeg Sajta (uključujući reprodukcije, osim kako je navedeno gore, publikacije, izmene ili distribuciju) ne možete koristiti na bilo koji drugi način bez našeg pisanog odobrenja.

Naš status (kao i status bilo kojih identifikovanih saradnika) kao autora sadržaja na našem Sajtu, mora uvek biti istaknut.

Ne smete koristiti bilo koji deo sadržaja na našem Sajtu za komercijalne svrhe bez dobijanja licence od nas ili subjekata licenciranih od nas za takvo postupanje.

Ukoliko odštampate, kopirate ili preuzmete bilo koji deo sadržaja našeg sajta kršeći bilo koji od ovih uslova upotrebe, Vaše pravo korišćenja ovog Sajta će odmah biti ukinuto, i bićete u obavezi da odmah uništite sve kopije materijala koje ste napravili.

Tačnost informacija

Informacije sadržane na našem sajtu date su samo kao opšti podaci. Uložićemo opravdane napore da osiguramo tačnost informacija na našem Sajtu, međutim, sadržaj, komentari, pregledi i drugi materijali postavljeni na naš Sajt nisu takvi da se mogu smatrati pouzdanim. Potrebno je da, pre preduzimanja ili uzdržavanja od bilo koje radnje, a na osnovu sadržaja na našem Sajtu, zatražite profesionalnu ili stručnu pomoć.

Ne dajemo nikakve izjave ili garancije, bilo izričito ili implicitno, da su bil koje informacije tačne, ažurne i, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, ne prihvatamo odgovornost za bilo koji gubitak, ili oštećenje do kojih dođe usled oslanjanja na takve informacije od strane Vas ili bilo koga kome prenesete takve informacije. Ukoliko na našem sajtu nađete bilo koju netačnu informaciju molimo da nas kontaktirate na info@carlsberg.rs i mi ćemo se angažovati da je ispravimo, gde nađemo da je to potrebno, čim to bude opravdano moguće.

Ocene

Za sva mišljenja ili ocene koji su postavljeni na naš sajt odgovorni su isključivo oni koji su ih dali i ista ni na koji način ne odslikavaju naša gledišta. Ne dajemo garancije ili izjave, bilo izričite ili implicitne, o bilo kojim takvim mišljenjima ili ocenama, vezano i za zakonitost ili tačnost istih i odričemo svu odgovornost vezi sa istima u najvećoj meri u kojoj to zakon dozvoljava.

Konkurencija

Svaka konkurencija koja se sprovodi ili primenjuje na našem sajtu biće uređena u skladu sa uslovima specifičnim za takvu konkurenciju.

Linkovi ka ovom i ostalim sajtovima

S vremena na vreme možemo dati linkove koji će Vam omogućiti pristup sajtovima trećih lica direktno sa našeg Sajta. Takvi sajtovi trećih lica nisu pod našom kontrolom, osim ako nije drugačije navedeno, i mi ne utičemo na sadržaj takvih sajtova. Kada kliknete da bi ste otvorili te sajtove, Vi napuštate oblast koja je pod našom kontrolom, tako da, stoga, ne možemo da prihvatimo odgovornost za bilo kakva pitanja u vezi sa  bilo kojim korišćenjem Vaših podataka od strane trećih lica, sadržaja naših sajtova, ili proizvoda ili usluga koji Vam se nude preko tih sajtova.

Zadržavamo diskreciono pravo da zabranimo bilo koji link sa bilo kog internet sajta ka materijalima i informacijama na našem Sajtu.

Naša odgovornost

Iako se nadamo da će naš Sajt biti zanimljiv korisnicima, isključujemo sve uslove, garancije i izjave ili druge uslove koji se mogu primeniti na naš Sajt, ili na bilo koji njegov sadržaj, bilo izričito ili implicitno, u meri u kojoj je to dopušteno zakonom. Nećemo biti odgovorni prema bilo kom korisniku za bilo koje oštećenje ili gubitak, bez obzira da li je nastalo u okviru ugovora, usled prekršaja (uključujući i nemar), kršenjem zakonskih obaveza, ili na drugi način, čak i ako je predvidivo, nastalo usled ili u vezi sa:

 • korišćenjem ili nemogućnošću korišćenja našeg Sajta; ili
 • korišćenjem ili oslanjanjem na bilo koji Sadržaj prikazan na našem Sajtu.

Ukoliko koristite naš Sajt kao potrošač, nećemo biti odgovorni prema Vama za bilo koji gubitak prihoda, poslovni gubitak, prekid poslovanja ili gubitak poslovnih mogućnosti i bićemo odgovorni samo za one gubitke koji su opravdano predvidljivi.

Ukoliko koristite naš Sajt kao poslovni korisnik, ni u kom slučaju nećemo biti odgovorni prema Vama za bilo koji:

 • Gubitak zarade, prodaje, poslovni ili gubitak prihoda;
 • Prekid poslovanja;
 • Gubitak očekivanih ušteda;
 • Gubitak poslovnih mogućnosti, dobre volje ili ugleda; ili
 • Bilo koji indirektni ili posledični gubitak ili štetu.

Nećemo biti odgovorni za bilo koji gubitak ili oštećenje uzrokovane virusom, distribuiranim napadom uskraćivanja usluge ili drugim tehnološki štetnim materijalom kojim mogu biti inficirani Vaša računarska oprema, programi, podaci ili drugi materijal u Vašem vlasništvu, usled Vaše upotrebe našeg Sajta ili Vašeg preuzimanja bilo kojih sadržaja sa njega ili sa bilo kog sajta povezanog linkovima sa našim Sajtom.

Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sadržaj sajtova koji su linkovima povezani sa našim Sajtom. Takvi linkovi se ne mogu tumačiti kao naše odobrenje sajtova koji su povezani preko linkova. Nećemo biti odgovorni za bilo koji gubitak ili oštećenje do kojih može doći usled korišćenja tih sajtova.

Ni na koji način ne isključujemo niti ograničavamo našu odgovornost prema Vama gde bi takvo činjenje bilo nezakonito.

Prebacivanje sadržaja na naš Sajt

Kada god koristite funkciju koja Vam dozvoljava da prebacujete sadržaje na naš Sajt, ili da stupite u kontakt sa drugim korisnicima našeg Sajta, morate se usaglasiti sa standardima sadržaja koji su navedeni u našoj politici prihvatljive upotrebe http://www.tbrgopen.com/rs/cookie-privacy-policy/

Garantujete da je bilo koji takav prilog usaglašen sa tim standardima i bićete odgovorni prema nama i obeštetiti nas za bilo koje kršenje te garancije.

 Bilo koji sadržaj koji prenesete na naš sajt neće se smatrati poverljivim i vlasničkim. Vi zadržavate sva Vaša vlasnička prava nad Vašim sadržajem, ali se od Vas zahteva da nam date ograničenu licencu da koristimo, pohranimo i kopiramo taj sadržaj, te da ga distribuiramo i učinimo dostupnim trećim licima. Prava koja nam ustupate opisana su u sledećem stavu (Prava koja dajete).

Imamo pravo i da otkrijemo Vaš identitet bilo kom trećem licu koje tvrdi da bilo koji sadržaj koji ste Vi postavili ili preneli na naš Sajt predstavlja kršenje njegovih prava intelektualne svojine, ili njegovih prava na privatnost.

Nećemo biti odgovorni prema bilo kom trećem licu za sadržaj ili tačnost bilo kog sadržaja koji postavite Vi ili bilo koji drugi korisnik našeg Sajta.

Imamo pravo da uklonimo bilo koji sadržaj koji postavite na naš Sajt ukoliko, prema našem mišljenju, materijal koji ste postavili nije u skladu sa standardima sadržaja koji su navedeni u našoj politici prihvatljive upotrebe http://www.tbrgopen.com/rs/cookie-privacy-policy/

Pogledi drugih korisnika na našem Sajtu ne predstavljaju naše poglede niti vrednosti.

Vi ste isključivo odgovorni za osiguranje i potkrepljivanje Vašeg sadržaja.

Chatbotovi

Chat bot je računarski program koji simulira komunikaciju sa pravom osobom i ovi uslovi korišćenja se primenjuju svaki put kada koristitite Chatbot. Svaka stavka uslova korišćenja sajta odnosi se i na korišćenje Chatbot-a.

Svaki Chatbot i njegova intelektualna svojina pripadaju nama ili našim davaocima licence.

Neke od opcija koje Chatbot može da poseduje, ali ne i obavezno su:

 • Pružanje informacija o Carlsbergu i njegovim proizvodima
 • Pružanje saveta kuda se kretati i šta raditi u određenim gradovima.
 • Pružanje saveta koju muziku odabrati i saveta kako se zabaviti u određenom gradu
 • Pružanje mogućnosti učešća u takmičenjima
 • Omogućavanje popusta ili vaučera

Ako učestvujete u takmičenju preko Chatbot-a, ili ukoliko ste dobili vaučer/popust, moguće je da će se primeniti dodatni uslovi korišćenja.

Prava koja dajete

Kada prenesete ili postavite određeni sadržaj na naš Sajt, Vi nam dajete trajnu, neekskluzivnu dozvolu, koja važi širom sveta, bez naknade, da koristimo, reprodukujemo, pripremamo  izvode iz istog, prikazujemo i ostvarujemo taj sadržaj generisan od strane korisnika, a u vezi sa uslugama koje pruža naš Sajt, te na različitim medijima, uključujući promociju ovog Sajta.

Pristupačnost

Prepoznajemo potrebu da ovaj Sajt bude pristupačan i lak za upotrebu, bez obzira na tehnologiju ili sposobnosti.

Dok težimo prihvaćenim smernicama i standardima prihvatljivosti i lakoće korišćenja, to nije uvek moguće ostvariti u svim oblastima našeg Sajta. Sadržaj koji obezbeđuju treća lica, naši partneri i korisnici Sajta, može odstupati od takvih smernica i standarda.

Stalno težimo da podignemo nivo pristupačnosti i lakoće korišćenja našeg Sajta. Ukoliko ustanovite da je određene sadržaje potrebno unaprediti, ili imate poteškoća u upotrebi Sajta, molimo da nas obavestite o tom.

Opšte

Svako formalno zvanično obaveštenje treba da nam bude poslato na našu gore navedenu  registrovanu kancelariju, uz naznaku da je primalac Odeljenje pravne službe.

Naš propust da iskoristimo pravo ne znači odricanje takvog prava. Ne možete dodeliti niti preneti Vaša prava pod ovim uslovima korišćenja.

Ukoliko se ustanovi da se bilo koji deo ovih uslova korišćenja ne može primeniti usled razloga u vezi sa zakonom, svi drugi delovi ovih uslova korišćenja neće time biti pogođeni i ostaće na snazi.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate problema sa našim sajtom ili biste želeli da ostavite komentar u vezi sa istim, molimo da nas kontaktirate na info@carlsberg.rs.

Ažuriranja

Ovi uslovi su zadnji put ažurirani februar 2018.