Tuborg fondacija - naš posao je naša zajednica

Tuborg_Foundation_crowd1.jpg

Vraćanje društvu je jedna od osnova skandinavskog načina poslovanja. Od trenutka kada je naše pivo postalo poznato širom sveta, počeli smo da mislimo o načinu na koji možemo da pomognemo ostalim sanjarima na putu do uspeha. 1931. je osnovana Tuborg fondacija, čija je svrha da podržava volonterske inicijative koje mogu da pokrenu pozitivne promene u društvu. Put kojim smo išli sve ove godine je bio uzbudljiv i tokom njega smo naučili da muzika ima moć da spaja ljude, gradi mostove i pravi razliku u zajednici. Od svojih početaka, Tuborg fondacija donirala je više od 900 miliona danskih kruna kroz 15.500 projekata koji su okrenuti ka muzici, ali nismo tu stali, već radimo na novim uzbudljivim projektima bez prestanka, pratite nas kako biste znali o čemu pričamo!

“At the Tuborg Foundation, we believe in the community. By working together for a common cause, we can push boundaries and create something new. For the benefit of those involved and for society.”

Pogledaj sve projekte ovde: tuborgfondet.dk (?)

Tuborgfondet-Logotype-Red-RGB.jpg